Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji


Objavljuje se Javni poziv za predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini, način podnošenje prijedloga i rokovi za predlaganje kandidata.


Javna priznanja dodjeljuju se za izuzetna ostvarenja iz područja: gospodarstva, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, umjetnosti, prostornog uređenja i zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja, sporta, humanitarnog rada, i druge javne i društvene djelatnosti.


Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo podnosi se Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u pisanom obliku na Obrascu OVT-PZDJP-21, na adresu Općina Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini“, najkasnije do 11. ožujka 2021. godine.


Prijedlozi s nepotpunim podacima i obrazloženjem, kao i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.


Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo donosi Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na način propisan Statutom Općine Veliko Trojstvo.


Javna priznanja uručiti će se dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu dana Općine Veliko Trojstvo.


OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VELIKO TROJSTVO U 2021. GODINI


Natrag