Savjetovanja s javnošću - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Savjetovanja s javnošćuSavjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Veliko Trojstvo.


Programom potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Veliko Trojstvo u 2020. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.


Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 28. srpnja 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih poljoprivrednih gospodarstava, a ujedno i zainteresirane javnosti koje se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu zaključno do završetka savjetovanja na adresu elektronske pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili poštansku adresu: Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo.
Natrag