Početna konferencija projekta Sanacije odlagališta otpada „Grginac“ - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti


Održana je početna konferencija projekta Sanacija odlagališta otpada „Grginac“ KK.06.3.1.04.0009, na kojoj su projekt predstavili javnosti mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Igor Brajdić, zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara i Ivan Kovačić, Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo.S odlaganjem otpada na odlagalištu otpada „Grginac“ započelo se 1970. godine, a završilo 1990. godine. U tom periodu odloženo je oko 178.000,00 tona komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada.


Cilj projekta sanacije odlagališta otpada „Grginac“ je pravilna sanacija i trajno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada. Time će se spriječiti daljnji negativni utjecaji na okoliš i u konačnici na ljudsko zdravlje. Provedbom projekta sanirat će se odlagalište otpada in-situ metodom, te će se regenerirati zemljište površine 2,2 ha. Ciljnu skupinu projekta čini Općina Veliko Trojstvo, dok su kao krajnji korisnici projekta određeni svi stanovnici Općine, a posebno oni koji žive u neposrednoj blizini odlagališta otpada..


Projekt je ukupne vrijednosti 12.489.614,04 HRK i ukupno prihvatljivih troškova u visini od 9.704.614,04 HRK, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda u vrijednosti 8.248.921,93 HRK ili 85% ukupno prihvatljivih troškova. Općina je osigurala ostatak od 15% prihvatljivih troškova kroz Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kroz Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini s MRRFEU, te kroz Sporazum o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava s Gradom Bjelovarom.


Radovi na sanaciji odlagališta otpada su započeli u rujnu 2020. godine i nadamo se da će nas vremenski uvjeti poslužiti, te da ćemo stići do kraja godine uspješno završiti projekt.
Natrag