Općina Veliko Trojstvo kao Naručitelj je obvezna poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni su" />
Javna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javna nabava

Općina Veliko Trojstvo kao Naručitelj je obvezna poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.


Naručitelj Općina Veliko Trojstvo sukladno obvezi koja proizlazi iz članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) na svojim internetskim stranicama objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.Natrag