Disable Preloader

Zdravstvo

Zdravstvena zaštita na području Općine organizirana je putem ambulante Doma zdravlja Bjelovar. U ambulanti rade doktorica Nataša Oros i medicinska sestra Ružica Sokolić.
Uz zdravstvenu ambulantu, radi stomatološka ambulanta s doktoricom Anitom Pavić.

Kontakt:

zdravstvena ambulanta: 043/885-051
stomatološka ambulanta: 043/885-071
Braće Radić 71
43226 Veliko Trojstvo

Ambulanta

Općina Veliko Trojstvo ulaže znatna sredstva u adaptaciju i opremanje ambulante.

U Velikom Trojstvu djeluje ljekarna "FARMACIA".

Ljekarna

Kontakt:

FARMACIA zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost
Braće Radić 57
43226 Veliko Trojstvo
tel: 043/885-930
fax: Fax.: 043/885 931