Disable Preloader

Udruge i društva

„Udruga vjernika za izgradnju crkve“ Veliko Trojstvo osnovana je 14. lipnja 2009. godine. Rukovodstvo Udruge je slijedeće: Stjepan Šarkanj – predsjednik, Štefan Brajković – dopredsjednik i Endi Jurić – tajnica.
Djelatnosti Udruge su slijedeće:
  • Učešće u duhovnom životu cijele vjerske zajednice na području župe i Općine Veliko Trojstvo i pokretanje vjerskog turizma;
  • Organizacija duhovnih seminara i hodočašća;
  • Prikupljanje novčanih sredstava za izgradnju crkve i ostalih sadržaja u šumi Paulovac, gdje se 3. kolovoza 1946. godine ukazala Majka Božja;
  • Prikupljanje novčanih sredstava od mještana i lokalne zajednice za izgradnju kapelica u Grgincu i Kegljevcu;
  • Skrb za stare, bolesne i socijalno ugrožene, u suradnji s lokalnom samoupravom.


slika ukazanja svjetla i Majke Božje u šumi Paulovac

U proteklom razdoblju članovi Udruge obojili su kapelicu ukazanja, izgrađenu prije 10-ak godina, postavili drveni pano s kopijom slike ulja na platnu „Prvo ukazanje svjetla i Majke Božje“, kao i betonski stup s kipom Majke Božje na mjestu ukazanja.
Tijekom 2010. godine uređena je pristupna staza i cvjetnjak, te su postavljene klupe i kante za smeće.
Posebno treba istaknuti izgradnju 14 postaja križnog puta u obliku drvenih križeva.


slika ukazanja svjetla i Majke Božje u šumi Paulovac

Više o radu Udruge i ukazanju Majke Božje u Paulovcu može saznati na WEB stranici Udruge: http://www.crkva-paulovac.hr