Disable Preloader

ObrazovanjeProduženi boravak provodi Osnovna škola Veliko Trojstvo. U nastavku donosimo kratke informacije, a više o svemu saznajte klikom na gornju sliku.

Produženi boravak je kvalitetno osmišljen boravak djece u školi koji se ostvaruje tijekom dana od 12:15 do 16:30 sati. S učenicima u produženom boravku je učiteljica Ivana Dolovski, koja brine o sigurnosti i obvezama učenika.
U vrijeme boravka u školi učenicima je uz svladavanje nastavnog programa organizirano vrijeme za odmor i igru, obroke, odmor na zraku, kreativno provođenje slobodnog vremena, učenje i ponavljanje te rad na zadaći.

CILJEVI I ZADACI:

  • učiti učenike kako učiti (redovito, odgovorno i samostalno ), tragati za informacijama, služiti se udžbenikom i drugim izvorima znanja,
  • osposobiti učenike za kreativno korištenje slobodnog vremena,
  • razvijati individualne sposobnosti i interese učenika,
  • učiti ih planirati dnevne aktivnosti,
  • učiti ih vještinama komunikacije, suradnje i pomaganja,
  • učenici će razvijati pozitivnu sliku o sebi i drugima,
  • poticati prijateljstvo,
  • naučiti stvarati pozitivno radno ozračje.