Disable Preloader

Adresa: Ćurlovac 61, 43000 Bjelovar
Kontakt: Mob: 098/1770584
Djelatnost:
- Upravljanje Termogenom EKO 2 vrši se preko upravljačkog ormara, a u sebi sadrži glavnu komponentu (PLC) koji ima mogućnost programiranja ovisno o željenom režimu rada (vrsti i kvaliteti goriva).