Disable Preloader

Udruge i društva

Lovačka udruga 'Veliko Trojstvo'
Nakon završetka II. svjetskog rata, u poratnim danima točnije 1946. godine grupa zaljubljenika prirode odnosno entuzijasta priklonila se odgovornom i zahtjevnom radu te osnovala Lovačko društvo ''Veliko Trojstvo''.
Samo društvo od početaka djeluje na području današnje općine Veliko Trojstvo odnosno proteže se prekrasnim obroncima Bilogore i dijelom ravničarskog kraja podno navedene gore. Svojom ljepotom geografskim položajem i bogatstvom flore i faune zasigurno je jedno od najljepših lovišta naše županije.
U nizu godina koje su protekle od osnivanja društva do današnjeg dana članovi društva pretežito su bili domicilni ljudi s područja općine Veliko Trojstvo, uz članove s područja okolice grada Bjelovara i vrlo malim dijelom izvan županije. Tijekom stvaranja suverene i slobodne Republike Hrvatske društvo je djelovalo pod nazivom lovačko društvo, a od 1998. g. djeluje pod nazivom Lovačka udruga ''Veliko Trojstvo''.
Tijekom šezdeset šest godina Društva osnovni i primarni zadaci bili su, kao i što će biti u budućnosti, briga o životinjskoj populaciji prehrani odnosno prihrani, kao i uočavanje eventualnih bolesti. Zasigurno je većoj grupi ljudi poznato da lovci nisu samo osobe koje odstreljuju divljač već oni doprinose ravnoteži određenog broja populacije na određenom životnom prostoru. Prema kvaliteti lovišta i broj jedinki određene životinjske vrste je zastupljen u svom maksimumu odnosno minimumu. Naročito tijekom zimskih mjeseci lovci intenzivno prihranjuju divljač noseći hranu u veći broj hranilica.
Naše lovište prostire se na površini cca 5500 hektara u kojem obitavaju srneća i jelenska divljač te divlje svinje od krupne divljači, dok je sitna divljač zastupljena s većim brojem vrsta od kojih su zasigurno najpoznatije fazani i zečevi (divlji golubovi, patke, šljuka itd.). Perjanica našeg lovišta je zasigurno srneća divljač i to iznimno kvalitetna - velike trofejne vrijednosti, a da bi do iste došli lovci posvećuju veliku pozornost selekciji određenih grla. Smanjenje broja grabežljivaca naročito lisice vrlo je bitan kako u zaštiti plemenite divljači tako i u sprečavanju vrlo opake bolesti bjesnoće koju lisica prenosi. U posljednje vrijeme na žalost u našu županiju stiže i novi predator čagalj, pa će zasigurno uskoro stići i u naše lovište.
Veliku brigu lovci svojim nesebičnim radom i zalaganjem posvećuju i zaštiti prirode, tako poduzimaju veći broj akcija na zbrinjavanju otpada i svega onog što uvelike zagađuje okoliš. Lovačka udruga „Veliko Trojstvo“ više nego dobro surađuje sa svim udrugama građana koje djeluju na području naše općine što se očituje u sudjelovanju na danima i priredbama koje organizira sama općina, donacijama drugim udrugama koje su iskazane pretežito u mesu i izložbama trofeja, uređenju poljskih i šumskih putova. Tako isto općina i druge udruge nesebično pomažu u radu naše lovačke udruge. U početku Domovinskog rata i borbi u ostvarenju samostalne Hrvatske države lovci su među prvima stali na branik domovine. Mnogi od njih su dali i ono najvrjednije-svoj život za boljitak našeg naroda. Lovačko oružje poslužilo je u velikoj mjeri prvim dragovoljcima na bojišnicama.
U očuvanju brojnosti divljači lovci svoj nesebični obol daju stalnim radovima u lovištu, osmatranjem, izviđanjem i prebrojavanjem divljači. U akcije uključuju se, što nam je posebno drago, i oni najmanji, naročito u prebrojavanju sitne divljači. Također, naši lovci njeguju etiku i dobre i lijepe lovačke običaje. Naročito je zabavno ''krštenje lovca'' nakon odstrijeljene prve divljači.
Bili smo i bit ćemo uvijek u službi našeg puka i nesebično doprinositi očuvanju prirode i lijepih starih običaja.