Disable Preloader

Vl. Dražen Filipan
Adresa: Martinac 26
Kontakt: Mob: 095/ 556-805

Djelatnost:
Od 1972.godine
- Vanjsku i unutarnju drvenu stolariju
- Sve elemente od drveta
- Masivni namještaj
- Klupe za park
- Ostale predmete od drveta prema dogovoru