Disable Preloader

ObrasciPretraživanje


2024.

ikona

Prijavni obrazac za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2023./2024. godine.dividerikona

Obrazac izvještaja o provedbi projekta/programa OVT-JP-24-PROR-POT (excel format)dividerikona
Obrazac_OVT-SUD-24-PO    96 KB  

Prijavni obrazac za sufinanciranje usluge čuvanja, brige i skrbi o djetetu predškolske dobi koju provode obrti za obavljanje djalatnosti dadilja iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinudividerikona
Obrazac_OVT-FPMO-24-PO    126,5 KB  

Prijavni obrazac za ostvarivanje financijske potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo - 2024. godinadividerikona
Obrazac_OVT-SSPU-24-UD    97 KB  

Prijavni obrazac za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2024. godinidividerikona
Obrazac_OVT-PND-24-PO    84,5 KB  

Prijavni obrazac za ostvarivanje jednokratne financijske potpore za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinudividerikona
Obrazac_OVT-SPODV-24-PPPO    94,5 KB  

Prijavni obrazac za sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja za djecu s teškoćama koji provode dječji vrtići iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinudividerikona
Obrazac_OVT-SPODV-24-RPPO    94,5 KB  

Prijavni obrazac za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja koji provode dječji vrtići iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinudivider

2023.

ikona

Prijavni obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinudividerikona

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvodividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinudividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2022./2023. godine.dividerikona
Obrazac_OVT-FPMO-23-PO    126,5 KB  

Prijavni obrazac za ostvarivanje financijske potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvodividerikona
Obrazac_OVT-SPODV-23-PPPO    95,5 KB  

Prijavni obrazac za sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja za djecu s teškoćama koji provode dječji vrtići iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinudividerikona

Prijavni obrazac za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja koji provode dječji vrtići iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinudividerikona
Obrazac_OVT-PND-23-PO    87,5 KB  

Prijavni obrazac za ostvarivanje jednokratne financijske potpore za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinudividerikona
Obrazac_OVT-SSPU-23-UD    98,5 KB  

Prijavni obrazac za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2023. godinidivider

2022.

ikona

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2022. godini.dividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2021./2022. godine.dividerikona
Obrazac_OVT-FPMO-22-PO    125 KB  

PRIJAVNI OBRAZAC ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKE POTPORE MLADIM OBITELJIMA ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TROJSTVO.dividerikona
Obrazac_OVT-SSPU-22-UD    98 KB  

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA I PREHRANE UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA U 2022. GODINI.dividerikona

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUFINANCIRANJE POSEBNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA KOJI PROVODE DJEČJI VRTIĆI IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2022. GODINU.dividerikona

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUFINANCIRANJE REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA KOJI PROVODE DJEČJI VRTIĆI IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2022. GODINU.dividerikona

OBRAZAC - PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA I UKUPNOM PRIHODU ČLANOVA KUĆANSTVA U PRETHODNOJ GODINI;

PRILOG UZ PRIJAVNI OBRAZAC_OVT-NP-22-POdividerikona
Obrazac_OVT-NP-22-PO    80 KB  

PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆIIZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2022. GODINU.dividerikona
Obrazac_OVT-PND-22-PO    87,5 KB  

PRIJAVNI OBRAZAC ZA OSTVARIVANJE JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2022. GODINU.divider

2021.

ikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 3: Potpora povrtlarskoj proizvodnji.dividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 2: Potpora očuvanju stočarske proizvodnje.dividerikona
Obrazac OVT-JFPRS-21-PO    85,5 KB  

Prijavni obrazac za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2020./2021. godine.dividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 4: Potpora voćarskoj proizvodnji.dividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 5: Potpora ekološkoj proizvodnji.dividerikona

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora u 2019. / 2020. / 2021. godinidividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu - za Mjeru 1: Potpora za razvoj postojećih poduzetnika.dividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu - za Mjeru 2: Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i/ili izložbama, te oglašavanje u medijimadividerikona

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) koji je dodijeljen jednom poduzetniku iz drugih izvora u 2019. / 2020. / 2021. godinidividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 1: Potpora razvoju stočarske proizvodnjedividerikona
Obrazac_OVT-PND-21-PO    87,5 KB  

PRIJAVNI OBRAZAC ZA OSTVARIVANJE JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2021. GODINUdividerikona

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUFINANCIRANJE POSEBNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA KOJI PROVODE DJEČJI VRTIĆI IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2021. GODINU.dividerikona

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUFINANCIRANJE REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA KOJI PROVODE DJEČJI VRTIĆI IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2021. GODINU.dividerikona
Obrazac_OVT-SUD-21-PO    96 KB  

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUFINANCIRANJE USLUGE ČUVANJA, BRIGE I SKRBI O DJETETU PREDŠKOLSKE DOBI KOJU PROVODE OBRTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJA IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2021. GODINU.dividerikona

OBRAZAC - PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA I UKUPNOM PRIHODU ČLANOVA KUĆANSTVA U PRETHODNOJ GODINI; PRILOG UZ PRIJAVNI OBRAZAC_OVT-NP-21-POdividerikona
Obrazac_OVT-NP-21-PO    80 KB  

PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2021. GODINUdivider

2020.

ikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2020. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 5: Potpora ekološkoj proizvodnjidividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2020. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 4: Potpora voćarskoj proizvodnjidividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2020. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 3: Potpora povrtlarskoj proizvodnjidividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2020. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 2: Potpora očuvanju stočarske proizvodnjedividerikona

Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2020. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 1: Potpora razvoju stočarske proizvodnjedividerikona

PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODJELU JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVITIM STUDENTIMA AKADEMSKE 2019./2020. GODINEdividerikona

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUFINANCIRANJE REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA KOJI PROVODE DJEČJI VRTIĆI IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2020. GODINUdividerikona

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SUFINANCIRANJE POSEBNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA KOJI PROVODE DJEČJI VRTIĆI IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2020. GODINUdividerikona
Obrazac_OVT-SUD-20-PO    96 KB  

PRIJAVNI OBRAZACZA SUFINANCIRANJE USLUGE ČUVANJA, BRIGE I SKRBI O DJETETU PREDŠKOLSKE DOBI KOJU PROVODE OBRTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJA IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2020. GODINUdividerikona
Obrazac_OVT-NP-20-PO    80 KB  

PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2020. GODINUdividerikona
Obrazac_OVT-PND-20-PO    87,5 KB  

PRIJAVNI OBRAZAC ZA OSTVARIVANJE JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKO TROJSTVO ZA 2020. GODINUdivider