Disable Preloader

O općini

Sjedište Općine Veliko TrojstvoAdresa:
Općina Veliko Trojstvo
Braće Radić 28 43226
Veliko Trojstvo

Matični broj: 2544776
OIB: 85823514889
Žiro-račun: 2402006-1848300001
IBAN: HR7624020061848300001

Tel:
043/885-643, 043/885-880

Fax:
043/885-009