Javna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javna nabava


Sukladno odredbama članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Općina Veliko Trojstvo kao Naručitelj je obvezna donijeti plan nabave za proračunsku godinu i objaviti ga na internetskim stranicama.Sukladno odredbama članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Općina Veliko Trojstvo kao Naručitelj je obvezna donijeti plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati prema potrebi i objaviti plan nabave i sve njegove kasnije promjene na internetskim stranicama.

NAPOMENA: U izmjenama i dopunama plana nabave navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Natrag