Javna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javna nabava


Sukladno odredbama članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Općina Veliko Trojstvo kao Naručitelj je obvezna donijeti plan nabave za proračunsku godinu i objaviti ga na internetskim stranicama.

Natrag