Javna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javna nabava


Naručitelj - Općina Veliko Trojstvo vodi registar ugovora o javnoj nabavi, koji isti sa njegovim kasnijim promjenama objavljuje na internetskim stranicama. Registar je ažuriran sa 31. prosinca 2019. godine.

 

Natrag