Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 118/18, 42/20 127/20), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/21-01/17, URBROJ: 525-08/0245-21-2, od 19. siječnja 2021. godine i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje
Općina Veliko Trojstvo će u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1408 de minimis).


Potpore male vrijednosti kako su opisane u članku 1. ovog Javnog poziva, Općina Veliko Trojstvo će u 2021. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje, mjeru 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje, mjeru 3. Potpora povrtlarskoj proizvodnji, mjeru 4. Potpora voćarskoj proizvodnji i mjeru 5. Potpora ekološkoj proizvodnji iz članka 4. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20).


Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.


Iznos male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva za 2021. godinu je osiguran u ukupnom iznosu 150.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu – Program 1016 „Potpora u poljoprivredi“, Aktivnost A101411 „Potpore poljoprivrednicima“, Račun 352 „Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora“.


Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2021. godine. 

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječajiNa temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 118/18, 42/20 127/20), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/21-01/17, URBROJ: 525-08/0245-21-2, od 19. siječnja 2021. godine i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje
Općina Veliko Trojstvo će u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1408 de minimis).


Potpore male vrijednosti kako su opisane u članku 1. ovog Javnog poziva, Općina Veliko Trojstvo će u 2021. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje, mjeru 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje, mjeru 3. Potpora povrtlarskoj proizvodnji, mjeru 4. Potpora voćarskoj proizvodnji i mjeru 5. Potpora ekološkoj proizvodnji iz članka 4. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20).


Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.


Iznos male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva za 2021. godinu je osiguran u ukupnom iznosu 150.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu – Program 1016 „Potpora u poljoprivredi“, Aktivnost A101411 „Potpore poljoprivrednicima“, Račun 352 „Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora“.


Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2021. godine. Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 1: Potpora razvoju stočarske proizvodnjePrijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 2: Potpora očuvanju stočarske proizvodnje.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 3: Potpora povrtlarskoj proizvodnji.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 4: Potpora voćarskoj proizvodnji.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru proizvodnje - za Mjeru 5: Potpora ekološkoj proizvodnji.Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora u 2019. / 2020. / 2021. godini

Natrag