Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva “Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2021. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu  
Općina Veliko Trojstvo će u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1, dalje u tekstu: Uredba de minimis).


Potpore male vrijednosti kako su opisane u članku 1. ovog Javnog poziva, Općina Veliko Trojstvo će u 2021. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpore za razvoj postojećih poduzetnika i mjeru 2. Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i/ili izložbama, te oglašavanje u medijima iz članka 7. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20).


Korisnici sredstava mjera potpora male vrijednosti iz ovog Javnog poziva jesu subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo.


Iznos potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva je osiguran u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu – Program 1004 „Poticanje i očuvanje proizvodnje“, Aktivnost A101412 „Program poticanja razvoja poduzetništva“, Račun 352 „Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora“.


Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2021. godine. 


 

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječaji


Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva “Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20) i članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2021. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu  
Općina Veliko Trojstvo će u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1, dalje u tekstu: Uredba de minimis).


Potpore male vrijednosti kako su opisane u članku 1. ovog Javnog poziva, Općina Veliko Trojstvo će u 2021. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpore za razvoj postojećih poduzetnika i mjeru 2. Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i/ili izložbama, te oglašavanje u medijima iz članka 7. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/20).


Korisnici sredstava mjera potpora male vrijednosti iz ovog Javnog poziva jesu subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo.


Iznos potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva je osiguran u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu – Program 1004 „Poticanje i očuvanje proizvodnje“, Aktivnost A101412 „Program poticanja razvoja poduzetništva“, Račun 352 „Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora“.


Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2021. godine. 


 Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu - za Mjeru 1: Potpora za razvoj postojećih poduzetnika.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2021. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu - za Mjeru 2: Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i/ili izložbama, te oglašavanje u medijimaIzjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) koji je dodijeljen jednom poduzetniku iz drugih izvora u 2019. / 2020. / 2021. godini

Natrag