Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/22-01/124, URBROJ: 525-07/311-23-2, od 4. siječnja 2023. godine i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru


Općina Veliko Trojstvo će u 2023. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).


Potpore male vrijednosti kako su opisane u ovom Javnom pozivu, Općina Veliko Trojstvo će u 2023. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje, mjeru 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje, mjeru 3. Potpora povrtlarskoj proizvodnji, mjeru 4. Potpora voćarskoj proizvodnji, mjeru 5. Potpora ekološkoj proizvodnji, mjeru 6. Potpora očuvanju pčelinjeg fonda i mjeru 7. Potpora unapređenju i čuvanju kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22).


Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.


Iznos za potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva za 2023. godinu je osiguran u ukupnom iznosu 20.000,00 eura u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu – Program 1016 „Potpora u poljoprivredi“, Aktivnost A101411 „Potpore poljoprivrednicima“, Račun 35 „Subvencije“.


Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva, a učinjeni su dostupnima na internet stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo i to: OVT_deminimis_1408-PO-23-M1, OVT_deminimis_1408-PO-23-M2, OVT_deminimis_1408-PO-23-M3, OVT_deminimis_1408-PO-23-M4, OVT_deminimis_1408-PO-23-M5, OVT_deminimis_1408-PO-23-M6 i OVT_deminimis_1408-PO-23-M7.


Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječajiNa temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/22-01/124, URBROJ: 525-07/311-23-2, od 4. siječnja 2023. godine i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru


Općina Veliko Trojstvo će u 2023. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).


Potpore male vrijednosti kako su opisane u ovom Javnom pozivu, Općina Veliko Trojstvo će u 2023. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje, mjeru 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje, mjeru 3. Potpora povrtlarskoj proizvodnji, mjeru 4. Potpora voćarskoj proizvodnji, mjeru 5. Potpora ekološkoj proizvodnji, mjeru 6. Potpora očuvanju pčelinjeg fonda i mjeru 7. Potpora unapređenju i čuvanju kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22).


Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.


Iznos za potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva za 2023. godinu je osiguran u ukupnom iznosu 20.000,00 eura u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu – Program 1016 „Potpora u poljoprivredi“, Aktivnost A101411 „Potpore poljoprivrednicima“, Račun 35 „Subvencije“.


Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva, a učinjeni su dostupnima na internet stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo i to: OVT_deminimis_1408-PO-23-M1, OVT_deminimis_1408-PO-23-M2, OVT_deminimis_1408-PO-23-M3, OVT_deminimis_1408-PO-23-M4, OVT_deminimis_1408-PO-23-M5, OVT_deminimis_1408-PO-23-M6 i OVT_deminimis_1408-PO-23-M7.


Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.Prijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru za Mjeru 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnjePrijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru za Mjeru 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnjePrijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru za Mjeru 3. Potpora povrtlarskoj proizvodnjiPrijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru za Mjeru 4. Potpora voćarskoj proizvodnjiPrijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru za Mjeru 5. Potpora ekološkoj proizvodnjiPrijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru za Mjeru 6. Potpora očuvanju pčelinjeg fondaPrijavni obrazac za dodjelu potpore male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere u poljoprivrednom sektoru za Mjeru 7. Potpora unapređenju i čuvanju kvalitete primarnih poljoprivrednih proizvodaIzjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora

Natrag