Na temelju članaka 17., 19. stavak 1. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj " />
Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Na temelju članaka 17., 19. stavak 1. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo («Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo» broj 5/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu: Vozač radnog stroja - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo.


Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 113/21 od 20. listopada 2021. godine, te na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj internet stranici Općine Veliko Trojstvo, a prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim Novinama.


Sukladno odredbama članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), istovremeno se objavljuju i u nastavku stavljaju na raspolaganje "Upute i obavijesti", koje sadrže: opis poslova, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područja provjere znanja i sposobnosti, te pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za tu provjeru.


Na ovoj stranici i na oglasnoj ploči objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.


Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku.


- - - - - - - - - -


Na temelju odredbe članka 20., a u vezi s odredbom članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), a u odnosu na Javni natječaj za prijam u službu: Vozač radnog stroja - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, koji javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 113/21 i „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo dana 20. listopada 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje dana 3. studenoga 2021. godine Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te mjesto i vrijeme održavanja, koji dokument se objavljuje u nastavku.


 


Javni natječaj za prijam u službu: Vozač radnog stroja - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko TrojstvoUpute i obavijesti kandidatima sadrže: Opis poslova i podatke o plaći, te informacije o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, pravila, pravne i druge izvore za pripremanje i informaciju o objavi mjesta i vremena njezina održavanja.


Natrag