Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječajiNa temelju članaka 17., 19. stavak 1. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo je dana 7. lipnja 2023. godine raspisao Javni natječaj za prijam u službu: Vozač radnog stroja - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, koji javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 61/2023 od 7. lipnja 2023. godine i „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te ovdje na Internet stranici Općine Veliko Trojstvo, te se uz isti daju upute i obavijesti kandidatima dostupne u nastavku.


Adresa na koju se mogu podnijeti prijave na javni natječaj i rok za podnošenje prijave:


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispu­njavanju uvjeta, podnose se na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo, uz naznaku «Prijava na javni natječaj – Vozač radnog stroja». Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim Novinama.


Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja:


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku javnom objavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata/tkinje na web stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr), a dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave.


- - - - - - - - - -
Veliko Trojstvo, 23. lipnja 2023.


Na temelju odredbe članka 20., a u vezi s odredbom članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), a u odnosu na Javni natječaj za prijam u službu: Vozač radnog stroja - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 61/23 od 7. lipnja 2022. godine, te na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te mjesto i vrijeme održavanja


- - - - - - - - - -


Veliko Trojstvo, 30. lipnja 2023. godineNa temelju članka 5. stavka 1. i 2. i članka 24., a u svezi članka 116. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), po provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu Vozač radnog stroja - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 61/23 od 7. lipnja 2023. godine, te na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo je dana 30. lipnja 2023. godine donio Rješenje o prijmu u službu, te se stmatra da su ovom javnom objavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata/tkinje, o rezultatima natječaja obaviješteni u zakonskom roku, a dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave.


Javni natječaj za prijam u službu: Vozač radnog stroja - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo.Upute i obavijesti kandidatima sadrže: opis poslova, podatke o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područja provjere znanja i sposobnosti, te pravne i druge izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te mjesto i vrijeme održavanja u odnosu na Javni natječaj za prijam u službu: Vozač radnog stroja - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 61/23 od 7. lipnja 2022. godine, te na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Veliko Trojstvo


Natrag