Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Postupak jednostavne nabave započeo je donošenjem Odluke Općinskog načelnika o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave "Nabava komunalne opreme", KLASA: 406-01/17-01/003, URBROJ: 2103-03-03-17-01.
Postupak jednostavne nabave koji se provodi za predmet nabave je Javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen i nalazi se u nastavku, a temeljem kojeg svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.
Rok za dostavu ponude iznosi pet (5) dana od dana javne objave Poziva za dostavu ponude, odnosno rok za dostavu ponude je 10. listopada 2017. godine.Natrag