Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Naručitelj Općina Veliko Trojstvo, temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Veliko
Trojstvo, KLASA: 601-01/19-01/002, URBROJ: 2103-03-04-19-02, od 15. ožujka 2019. godine, provodi postupak jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda
za predmet nabave: „
Usluga stručnog nadzora nad
rekonstrukcijom i dogradnjom osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim
vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“
.

Temeljem ovog javno objavljenog Poziva za dostavu ponuda, svaki zainteresirani
gospodarski subjekt može podnijeti ponudu, a rok za dostavu ponude je 20. ožujka 2019. godine do 14:00 sati (pet (5) dana od 15. ožujka 2019.
godine, koji je dan javne objave ovog Poziva za dostavu ponude).


Natrag