Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave je "Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje - dionica 3" na kat. čest. broj 1402/3, 1402,5 i 1402/6, sve k.o. Veliko Trojstvo - područje Općine Veliko Trojstvo u duljini 1.041 metara.
Postupak jednostavne nabave koji se provodi za predmet jednostavne nabave je javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen, te se zajedno sa prilozima nalazi u nastavku, a temeljem kojeg svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.
Rok za dostavu ponude je 10. lipnja 2019. godine do 12:00 sati.


Natrag