Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave je: Rabljeni osobni automobil. Postupak jednostavne nabave koji se provodi za ovaj predmet jednostavne nabave je javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen, te se zajedno sa prilozima nalazi u nastavku, a temeljem kojeg svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu. Rok za dostavu ponude je do 24. veljače 2020. godine do 12:00 sati.


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 24. veljače 2020. godine Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.
Natrag