Predmet jednostavne nabave: Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Ćurlovc" />
Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Predmet jednostavne nabave: Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Ćurlovcu na katastarskoj čestici broj 250/3 k.o. Gornje Plavnice u skladu sa Glavnim projektom, Z.O.P. MRTVAČNICA ĆURLOVAC od veljače 2020. godine.


Količina predmeta nabave sa definiranim specifikacijama navedena je u Troškovniku (PRILOG 8) koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude, a cjelokupan Glavni projekt stavlja se na raspolaganje uz ovaj Poziv za dostavu ponude (PRILOG 9).


Ponude se dostavljaju najkasnije do 24. lipnja 2021. godine do 12:00 sati (8 dana od 16. lipnja 2021. godine koji je dan javne objave ovog Poziva za dostavu ponude i njegovih priloga, sve objavljeno u nastavku).


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 22. srpnja 2021. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.Poziv za dostavu ponude za predmet jednostavne nabave: Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Ćurlovcu na katastarskoj čestici broj 250/3 k.o. Gornje Plavnice u skladu sa Glavnim projektom, Z.O.P. MRTVAČNICA ĆURLOVAC od veljače 2020. godine.

Natrag