Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava


Predmet jednostavne nabave: Usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene za kulturni centar.


Detaljan opis radova koji su predmet usluge, nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda koji je dostupan na adresi https://eojn.nn.hr (broj objave 2022/S 0F2-0043151).


Nositelj projekta "Izvođenje radova na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene za kulturni centar", u sklopu kojega se provodi ova jednostavna nabava je Općina Veliko Trojstvo, a projekt je sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja, podmjere 7.4 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" – provedba tipa operacije 7.4.1 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" (PRR-07.04.01.03.0-08), sve temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, br. KLASA:440-12/21-07-04-01/0169 URBROJ: 343-2110/01-22-003 za projekt „Rekonstrukcija i opremanje građevine javne i društvene namjene - kulturni centar.


Nabava se provodi u postupku jednostavne nabave u skladu sa Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 6/20), te sukladno pravilima za provođenje postupaka jednostavne nabave prilog 7 natječaja za provedbu Podmjere 7.4 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" – provedba tipa operacije 7.4.1 "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" – (PRR-07.04.01.03.0-08).


Procijenjena vrijednost jednostavne nabave: 13.197,38 eura bez 25% PDV-a (99.435,66 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK).


Sa ponuditeljem koji ponudi najnižu cijenu predmeta nabave u ovom postupku jednostavne nabave, a ispunjava sve tražene uvjete iz ovog poziva, sklopiti će se ugovor o jednostavnoj nabavi usluge.


Ponude se dostavljaju najkasnije do 11. siječnja 2023. godine do 12:00 sati (sedam (7) dana od 4. siječnja 2023. godine, koji je dan javne objave ovog Poziva za dostavu ponude na službenoj internet stranici Općine Veliko Trojstvo: www.veliko-trojstvo.hr).


Ponuditelj svoju ponudu obavezno dostavlja u elektronskom needitabilnom obliku (.pdf ili drugi jednakovrijedan format) na adresu e-pošte: juo@veliko-trojstvo.hr naslovljenu: "Ponuda za predmet jednostavne nabave: Usluga stručnog  nadzora  građenja  i  koordinatora zaštite na radu na projektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene za kulturni centar".


- - - - - - - - - -


U ovom postupku jednostavne nabave, donesena je dana 17. siječnja 2023. godine, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Usluga stručnog  nadzora  građenja  i  koordinatora zaštite na radu na projektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene za kulturni centar“, KLASA: 372-01/23-01/001, URBROJ: 2103-22-3-23-8, te se ista Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni.


 


Poziv za dostavu ponude "Usluga stručnog  nadzora  građenja  i  koordinatora zaštite na radu na projektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene za kulturni centar", KLASA: 372-01/23-01/001, URBROJ: 2103-22-3-23-2, 4. siječnja 2023.

Natrag