Provedbeni program 2021. - 2025. - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Provedbeni program 2021. - 2025.Poštovani,


ovaj Provedbeni program Općine Veliko Trojstvo kao jedinice lokalne samouprave, izrađen je i donesen sukladno zakonodavnom okviru kao kratkoročni strateški akt na lokalnoj razini za razdoblje aktualnog mandata 2021. – 2025. godine.


Općina Veliko Trojstvo ima zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Upravo je navedeno polazišna osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju, a upravo je razdoblje pred nama, razdoblje u kojemu nam se otvaraju brojne prilike učiniti život u našoj općini još boljim i kvalitetnijim i postati moderna i održiva ruralna sredina.


Buduća proračunska ulaganja i korištenje raspoloživih sufinanciranja iz europskih fondova, odnositi će se na jasno izražene zajedničke strateške ciljeve koji su usmjereni prema daljnjem stvaranju i prosperitetu svih sastavnica društva i gospodarstva, rezultat čega će biti napredna i uspješna općina na dobrobit svih, a napose budućih generacija.


Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo Marko Kutanjac
Natrag