Savjetovanja s javnošću - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Savjetovanja s javnošću

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Veliko Trojstvo.Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu financijsku potporu redovitim studentima akademske 2022./2023. godine, njezina visina, uvjeti i postupak dodjele i način isplate.


Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 9. prosinca 2022. godine. Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu zaključno do završetka savjetovanja na adresu elektronske pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili poštansku adresu: Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo.
Natrag