Odluka o korištenju prostora za održavanje predizbornih aktivnosti - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 16. i 22. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i političke promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11 i 27/13), Općinsko načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 30. tranja 2013. godine donio je:
Odluku o korištenju prostora u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo za održavanje predizbornih aktivnosti u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore 2013. godine Tekst predmetne Odluke nalazi se u privitku.

Natrag