Poziv na nadmetanje - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Naručitelj Općina Veliko Trojstvo poslala je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske Poziv za nadmetanje za postupak "Radovi za adaptaciju zgrade muzeja u Velikom Trojstvu".
Datum slanja na objavu je 26. kolovoza 2013. godine, a datum objave je 27. kolovoza 2013. godine, broj objave 2013/S 002-0072621.
Predmet nabave su radovi za adaptaciju muzeja u Velikom Trojstvu. Detaljan pregled radova naveden je u troškovniku koji se nalazi u Dokumentaciji za nadmetanje (prilog X.), a koju možete preuzeti ovdje. Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Natrag