Poziv za predlaganje programa javnih potreba u 2016. godini - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i ostalim područjima od interesa za Općinu Veliko Trojstvo u 2016. godini.


Javne potrebe u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i ostalim područjima, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacijeod interesa za Općinu Veliko Trojstvo koje će Općinsko vijeće Programima za 2016. godinu utvrditi kao javne potrebe.


Rok za dostavu prijave je zaključno do 31. listopada 2015. godine.


Natrag