Strateški program razvoja Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2016. - 2020. godine - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo je na svojoj 20. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine Odlukom o donošenju Strateškog programa razvoja Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2016. - 2020. godine ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 5/16) donijelo Strateški program razvoja Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2016. - 2020. godine, koji je izradio Sarturis Consulting, obt za poljoprivredu i poslovne usluge sa sjedištem u Daruvaru, Stjepana Radića 17.


     Strateškim programom razvoja Općine za razdoblje 2016.-2020. osigurane su strateške smjernice razvoja temeljene na realnim i trenutnim potencijalima Općine kao polazištima, usklađene s regionalnim, nacionalnim te EU smjernicama razvoja i potencijalnim izvorima financiranja na nacionalnoj i EU razini.


     Strateškim programom razvoja smo definirali prioritete razvoja te osigurali mogućnost za unapređenje podjednako gospodarskih, kao i društveno-socijalnih segmenata, a u realizaciji je dana mogućnost participiranja svih zainteresiranih dionika, od gospodarskih subjekata, javnih ustanova i institucija, organizacija civilnog društva, do pojedinaca – lokalnog stanovništva.


     Na temelju analize trenutačnog stanja svih komponenti razvoja, te analize slabosti, snaga, prilika i opasnosti, definirana su tri strateška cilja razvoja Općine usmjerena ka razvoju potencijala za gospodarstvo i zapošljavanje, dovršetak komunalne infrastrukture na području Općine, te daljnji razvoj i unapređenje socijalne infrastrukture, te ostvarenju definirane vizije koja odražava sliku Općine u budućnosti: "Moderna smo i razvijena ruralna sredina sa osiguranom potrebnom infrastrukturom, bogata ljudskim i proizvodnim resursima, koja ulaže u kvalitetu života i održivi razvoj uz brigu za okoliš i očuvanje tradicionalnih vrijednosti".


     Općini Veliko Trojstvo dodijeljena je potpora u iznosu od 87.375,00 kuna (intenzitet javne potpore je 100%, a udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH) za prihvatljiv trošak koji je "Savjetovanje i izrada Strateškog razvojnog programa Općine Veliko Trojstvo iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020." za Podmjeru 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti«- provedba Operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.Natrag