Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, kao nositelj izrade, objavljuje


 OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VELIKO TROJSTVO


      Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo i Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 5/16), nalaze se u privitku. 


      Važeći Prostorni plan uređenja Općine Veliko Trojstvo može se pogledati na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (www.zpubbz.hr), a detaljne informacije o tijeku izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo, na adresi Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43 226 Veliko Trojstvo, ili na telefon 043 885 643.


Natrag