Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti SPUO za III. id PPUO VT - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 78/15), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13), nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo donosi


 ODLUKU


 kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za


III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo


 


Odluku možete pogledati u nastavku:


Natrag