Izvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu III. id PPUO VT - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, kao nositelj izrade plana i Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, kao izrađivač plana, na osnovi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), sačinili su dana 14. ožujka 2017. godine


 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI


o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo


     


      Temeljem odredbi članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), nositelj izrade prostornog plana objavljuje Izješće o javnoj raspravi na mrežnim stranicama (dokument dostupan u nastavku teksta), a isto je objavljeno na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (poveznica: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39882) te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja ISPU (poveznica: https://ispu.mgipu.hr).


Natrag