Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 39/09, 153/09, 143/12, 152/14), Odluke o prodaji ošasne imovine iza pokojnog Balatinec Marijana („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/16 i 1/17, Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo, objavljuje


 J A V N I  N A T J E Č A J


 za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo


Tekst Javnog natječaja objavljen je na internet stranicama Općine Veliko Trojstvo i dostupan je u nastavku teksta, te u "Bjelovarskom listu" od 10. travnja 2017. godine.


Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje sukladno važećim propisima mogu steći pravo vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.


Kod odabira najpovoljnije ponude ponuđena najviša cijena biti će odlučni kriterij za odabir.


Sve zainteresirane osobe mogu svoje ponude dostaviti u roku od 15 dana od objave.


Natrag