Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo pripremila je projekt "Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima", koji će biti prijavljen na natječaj kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« - provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, koja je sastavni dio Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020..


     Procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 9.275.000,00 kuna sa 25% poreza na dodanu vrijednost, uvećana za ostale troškove provedbe projekta, a financirati će se iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 5/16, 1/17 i 2/17), Program 1003 „Izgradnja i održavanje objekata“, Aktivnost K101440 „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“, Račun 421 „Građevinski objekti“, u skladu sa zakonskom i pod zakonskom procedurom, a iz sredstava dobivenih na natječaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju opisanom u članku 3. ove Odluke u iznosu od 7.250.000,00 kuna, te iz sredstava Bjelovarsko-bilogorske županije u iznosu od 2.025.000,00 kuna.

Natrag