Dodjela jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima akademske 2016./2017. godine - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Završen je Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima akademske 2016./2017. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu. Pravo na jednokratnu financijsku potporu imo je svaki redoviti student s prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo, upisan u akademsku 2016./2017. godinu na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu. Potpora je iznosila 1.000,00 kuna po jednom redovitom studentu, a za što je bilo osigurano ukupno 30.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu - Program 1009 „Javne potrebe u školstvu“, Aktivnost A101422 „Srednje i visoko školsko obrazovanje“, Račun 372 „Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“.


      Može se konstatirati da je Javni poziv uspješno proveden, te da je interes studenata potvrdio opravdanost provođenja. Prijavu je podnijelo ukupno 28 studenata, sve podnesene prijave su bile uredne, te su sukladno tome izdane Odluke o dodjeli za ukupno 28 studenata. Potpore u ukupnom iznosu od 28.000,00 kuna, isplaćene su u razdoblju od 3. veljače do 28. ožujka 2017. godine.


      Potrebno je napomenuti da Općina Veliko Trojstvo već niz godina subvencionira učenicima srednjih škola i studentima, 15% cijene karte (mjesečne ili godišnje) u autobusnom ili željezničkom prijevozu.


Natrag