Potpora Općine Veliko Trojstvo za novorođeno dijete u 2018. godini - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo dodijeljivati će u 2018. godini jednokratnu financijsku potporu u iznosu od 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete na području Općine Veliko Trojstvo, sve sukladno Odluci Općinskog vijeća o jednokratnim financijskim potporama za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 8/17).


 


Tko može ostvariti pravo na potporu? Pravo na potporu može ostvariti jedan od roditelja uz suglasnost drugog roditelja, odnosno samohrani roditelj koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo i koji u potpunosti i uredno ispunjavaju svoje obveze prema Općini Veliko Trojstvo.


Visina potpore iznosi: 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete, a za što je osigurano ukupno 75.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


Podnošenje prijave za ostvarivanje potpore: Prijava za ostvarivanje potpore podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu (Obrazac: OVT-PND-18-PO), uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: preslika rodnog lista novorođenog djeteta, preslika Potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta, preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) oba roditelja ili samohranog roditelja, preslika tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN-om roditelja koji podnosi prijavu, potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo oba roditelja ili samohranog roditelja.


Odluka i pripadajući prijavni obrazac, dostupni su u nastavku.Natrag