Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti sa javnim uvidom i javnim izlaganjem za Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo na temelju odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje


 SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI SA JAVNIM UVIDOM I JAVNIM IZLAGANJEM


za Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo za razdoblje od 2018. do 2023. godine


 


Plan gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo za razdoblje od 2018. do 2023. godine temeljni je dokument kojem je cilj uspostava cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom na području Općine Veliko Trojstvo, a kojim se na temelju postojećeg stanja i zakonski postavljenih ciljeva gospodarenja otpadom određuju mjere i aktivnosti potrebne za poboljšanje organizacije sustava gospodarenja otpadom, financiranje sustava te jačanje svijesti i participacije javnosti.


Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 30 dana, od 20. ožujka do 19. travnja 2018. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo za razdoblje od 2018. do 2023. godine, na obrascu u prilogu zaključno do datuma navedenog kao kraj savjetovanja na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel, Braće Radić 28, 43 226 Veliko Trojstvo ili elektroničkim putem na adresu: juo@veliko-trojstvo.hr.


Uvid u Nacrt Plana u tiskanom obliku može se izvršiti u prostorijama Općine Veliko Trojstvo, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.


Javno izlaganje Nacrta Plana održat će se u 11. travnja 2018. godine u Općinskoj vijećnici Općine Veliko Trojstvo, sa početkom u 11:00 sati.


Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Veliko Trojstvo – www.veliko-trojstvo.hr.


Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo za razdoblje od 2018. do 2023. godine, o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo kao nadležno predstavničko tijelo.


Natrag