Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2018. godini - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 5/17) i članka 2. stavka 1. točke 1. Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/17), Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo dana 4. travnja 2018. godine, objavljuje


Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2018. godini


     Objavljuje se Javni poziv za predlaganja kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2018. godini, način podnošenje prijedloga i rokovi za predlaganje kandidata.


     Javna priznanja Općina Veliko Trojstvo dodjeljuju se stanovnicima Općine Veliko Trojstvo i drugim osobama koje rade na području Općine Veliko Trojstvo, fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost, organizacijama civilnog društva, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, za uspjehe u radu i djelovanju kojima su značajno doprinijeli razvoju Općine Veliko Trojstvo ili pojedine njezine djelatnosti, promidžbi ugleda i interesa Općine Veliko Trojstvo i njezinih stanovnika, te u znak počasti i zahvalnosti. Javna priznanja se dodjeljuju i državljanima drugih država, prijateljskim općinama i gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.


     Javna priznanja dodjeljuju se za izuzetna ostvarenja iz područja: gospodarstva, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, umjetnosti, prostornog uređenja i zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja, sporta, humanitarnog rada, i druge javne i društvene djelatnosti.


     Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo podnosi se Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u pisanom obliku na obrascu OVT-PZDJP-18, na adresu Općina Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Veliko Trojstvo u 2018. godini“, najkasnije do 20. travnja 2018. godine.


     Cijeloviti tekst Javnog poziva i propisani obrazac nalaze se u nastavku:Natrag