Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje - Dionica 1 - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Naručitelj Općina Veliko Trojstvo, dana 27. srpnja 2018. godine, u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: "Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje - Dionica 1", provodi postupak javnog prikupljanja ponuda na osnovu Poziva za dostavu ponude.


     Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude u skladu sa Pozivom za dostavu ponuda u roku  četrnaest (14) dana.

Natrag