Zaprimljena je Odluka o dodjeli sredstava za projekt - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo kao korisnik, zaprimila je 19. studenoga 2018. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Odluku o dodjeli potpore u iznosu od 1.886.022,08 kn za projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Malo Trojstvo-Kegljevac cca 2035 m".


      Radi se o projektu za koji je Općina Veliko Trojstvo dana 22. prosinca 2016. godine podnijela Zahtjev za potporu za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste, koji zahtjev je istoga dana zaprimljen u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nakon završene administrativne obrade Zahtjeva za potporu, utvrđeno je da isti udovoljava propisanima uvjetima, izdana je 22. prosinca 2017. godine Odluka o prihvatljivosti, te je 8. veljače 2018. godine potpisan Ugovor o financiranju. Po provedenim postupcima javne nabave, cjelokupna dokumentacija je sukladno Ugovornim odredbama dostavljena 20. srpnja 2018. godine Agenciji radi kontrole postupaka nabave i odabranih ponuda.


      Obzirom da je Općina Veliko Trojstvo ispunila sve uvijete i kriterije propisane Pravilnikom i Natječajem, izdana nam je Odluka o dodjeli sredstava. Važno je naglasiti da je Agencija utvrdila da su svi troškovi projekta prihvatljivi troškovi, te da intenzitet potpore iznosi 100,00%, a od ukupno dodijeljene potpore, 1.806.315,83 se odnosi na građenje (gradnja i rekonstrukcija), 34.375,00 kuna na nadzor građenja, 38.156,25 kuna na projektno-tehničku dokumentaciju, 5.300,00 kuna na geodetske usluge i 1.875,00 kuna na provedbu nabave.


      Slijedi nam podnošenje zahtjeva za isplatu predujma za ulaganje, te nakon toga realizacija kada će to vremenski uvjeti dozvoliti.


 


 


Natrag