Odluka o financiranju projekata/programa udruga iz sredstva proračuna za 2019. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 52. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18) i članka 7. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/15), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo donio je


Odluka o financiranju projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu


      Na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu objavljenog na mrežnim stranicama Općine Veliko Trojstvo i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, po završetku postupka ocjenjivanja, a na osnovu Bodovne liste ocjenjenih prijava (Obrazac: OVT-JP-19-BL) donesene od strane Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje projekata/programa udruga iz sredstva proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu, ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva za sufinanciranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu, a ista je dostupna u nastavku.


      Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općine Veliko Trojstvo, sklopiti će se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava programu/projektu iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo najkasnije 30 dana od dana donošenja ove Odluke, a udruge su dužne prije potpisivanja Ugovora sačiniti i dostaviti Općini Veliko Trojstvo Revidirani Proračun programa/projekta na Obrascu OVT-JP-19-PROR-REV, a kojime će stavke proračuna biti raspoređene sukladno odobrenim sredstvima.Natrag