Dogradnja osnovne škole i gradnja dječjeg vrtića u Velikom Trojstvu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općinski načelnik Ivan Kovačić u ime Općine Veliko Trojstvo i ravnateljica Sanja Vranješević u ime Osnovne škole Veliko Trojstvo, potpisali su dana 7. ožujka 2019. godine Ugovor o međusobnoj suradnji na provedbi projekta „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“.


      Riječ je o projektu financiranom iz sredstava Europske unije, vrijednom 13.834.254,25 HRK sa PDV-om, za koji je Općina Veliko Trojstvo osigurala sredstva u iznosu 7.250.105,69 kuna iz Programa ruralnog razvoja RH prema Ugovoru o financiranju Mjere 7 sa APPRRR-om, te u iznosu od 1.953.247,10 kuna iz vlastitoga Proračuna. Projekt će u dijelu koji se odnosi na školu prema potpisanom Ugovoru u iznosu 4.630.901,46 kuna financirati Osnovna škola Veliko Trojstvo kojoj je ta sredstva osigurao osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija u svom Proračunu, na čemu smo posebno zahvalni.


      Potpisani su i Ugovori o javnoj nabavi sa izabranim najpovoljnijim ponuditeljima i to za izvođenje radova sa Bistrom d.o.o. iz Đurđevca vrijedan 13.046.061,75 kuna, za opremanje kuhinje s tvrtkom KonimB d.o.o. iz Zagreba vrijedan 434.812,50 kuna, te za opremanje dječjeg vrtića s tvrtkom Škrinjica d.o.o. iz Zagreba vrijedan 353.380,00 kuna.


      Projektom će se rekonstruirati i dograditi osnovna škola sa dodatnim učionicama i pomoćnim prostorijama, te izgraditi dječji vrtić sa jaslicama. Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 191,25 m2 građevinske bruto površine i doći će do rušenja stražnjeg prizemnog dijela škole u kojemu se nalaze radionice i spremišta, a izvesti će se novi otvori, pregradni zidovi i ojačati će se postojeća konstrukcija. Dogradnja će se izvesti sa sjeverne i zapadne strane postojećeg objekta sve do postojeće sportske dvorane koja se spaja hodnikom do škole. Dograditi će se ukupno 1.528,49 m2 građevinske bruto površine, od toga 849,34 m2 za potrebe osnovne škole (dodatne učionice, kabineti, polivalentna dvorana, sanitarni prostori, pomoćne prostorije i podizna platforma za invalide), te 767,51 m2 za potrebe dječjeg vrtića i jaslica kapaciteta 52 djece u dvije vrtićke i jednoj jasličkoj skupini (dnevni boravci, garderobe, kancelarije, sanitarni prostori, prostori za  izolaciju, spremišta, praona i kuhinja).


      Svakako treba istaknuti partnerski odnos i dobru suradnju na ovom zajedničkom projektu Bjelovarsko-bilogorske županije, Osnovne škole Veliko Trojstvo i Općine Veliko Trojstvo, što će rezultirati izgradnjom vrtića i dogradnjom škole, što je veliko ostvarenje od iznimne važnosti za žitelje Općine na korist budućim generacijama vrtićanaca i školaraca.


      Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali i doprinijeli projektu za koji ponosno možemo reći da je jedan od najvećih u Republici Hrvatskoj u području školstva i predškole.  


Natrag