Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“, evidencijski broj javne nabave JN-MV-2/2018 - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Naručitelj Općina Veliko Trojstvo priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“ sukladno DON-u, evidencijski broj nabave JN-MV-2/2018.


Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Veliko Trojstvo stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:  • Opis predmeta nabave

  • Troškovnik

  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

  • Kriterije za odabir ponude.


Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 5. prosinca 2018. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave svoje primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@veliko-trojstvo.hr.


Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.


Natrag