u Općinsku vijećnicu Opć" />
Poziv na javnu tribinu - projekt: - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas dana 28. ožujka 2019. godine u 16:30 sati na javnu tribinu "Odvoji po boji" u Općinsku vijećnicu Općine Veliko Trojstvo. "Odvoji po boji"! je projekt kojeg je Općina Veliko Trojstvo sudionik, sufinancira ga Europska unija iz Kohezijskog fonda, a obuhvaća aktivnosti kojima je cilj edukacija građana svih dobnih skupina o održivom gospodarenju otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima i kućno kompostiranje.


Edukacija ima za cilj:


• razvoj svijesti o važnosti odgovornog postupanja sa otpadom


• stvaranje novih navika kod građana koji otpad odbacuju u kućanstvu na radnom mjestu, školi ili vrtiću


• prilagodbu građana na novi sustav odvoza miješanog komunalnog otpada


Ciljevi i očekivana vrijednost:


• Smanjiti količinu otpada odloženog na odlagalište pravilnim odvajanjem otpada,


• smanjiti ukupnu količinu otpada koja se stvara u kućanstvima sprječavanjem stvaranja otpada, ponovnom uporabom predmeta i kućnim kompostiranjem,


• smanjiti pojavu divljih odlagališta otpada. Natrag