Potpisan ugovor o financiranju projekta - adaptacija vidikovca i uređenje okoliša financirati će se iz EU sredstava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

NovostiOpćina Veliko Trojstvo potpisala je 23. srpnja 2020. godine Ugovor o financiranju za projekt: „Vidikovac – adaptacija i uređenje okoliša“ iz Podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« - za provedbu tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. godine.


Cilj projekta, odnosno ulaganje je adaptacija građevine vidikovca i uređenje okoliša koristeći prirodne i ekološki prihvatljive materijale, uz krajnji cilj educiranja i informiranja o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu.


Radovi koji su predmet ovog projekta su žbukanje, postavljanje glazure, postavljanje zidnih i podnih pločica, bojanje zidova, zamjena stolarije, bojanje drvene konstrukcije i svih drvenih dijelova zaštitnim lakom, postavljanje završnog kamenog sloja, postavljanje drvenog stubišta, postavljanje drvenih klupa sa stolovima, postavljanje edukativnih panoa i edukativne ploče, uređenje i opločenje punom opekom površine na otvorenom, uređenje staze i prilaza, te uređenje okoliša travnatim površinama i sadnjom visokog i niskog autohtonog drveća i grmova.


Intenzitet potpore je 100% (85% EU, 15% RH) od ukupno prihvatljivih troškova koji su procijenjeni na iznos od 419.099,19 HRK.


Realizacija može započeti po provedbi propisanih postupaka javne nabave, za koje se po završetku postupaka cjelokupna dokumentacija dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju na kontrolu, te u konačnici zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava kojom će se utvrditi i odobriti konačni iznos potpore.


Natrag