Općina Veliko Trojstvo, zaprimila je slijedom pozitivne ocjene nakon završene administrativne k" />
Zaprimljena je Odluku o dodjeli sredstava za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje groblja u Velikom Trojstvu“ - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općina Veliko Trojstvo, zaprimila je slijedom pozitivne ocjene nakon završene administrativne kontrole drugog dijela Zahtjeva za potporu, od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o dodjeli sredstava za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje groblja u Velikom Trojstvu“, kojom je dodijeljen najviši odobreni iznos potpore od 148.790,00 HRK, za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.


Općina Veliko Trojstvo podnijela je prijavu projekta dana 23. travnja 2020. godine na LAG natječaj za tip operacije 3.1.1. "Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a" LAG-a Sjeverna Bilogora, te je nakon provedenog postupka odabira projekata, utvrđeno da ispunjava uvjete i kriterije propisane LAG Natječajem te mu je dana 20. svibnja 2020. godine izdana Odluka o odabiru projekta. Agencija za plaćanja provela je postupak administrativne kontrole prvog dijela Zahtjeva za potporu i utvrdila da su delegirane administrativne provjere iz članka 48. Uredbe (EU) br. 809/2014, obavljene na način kako je propisano Sporazumom o suradnji te je s Općinom Veliko Trojstvo dana 8. listopada 2020. godine sklopila Ugovor o financiranju. Nakon sklapanja Ugovora o financiranju kao i završene administrativne kontrole drugog dijela Zahtjeva za potporu te zaprimanja potpisane Izjave o nepromijenjenim okolnostima, utvrđena je prihvatljivost projekta, prihvatljivost troškova projekta prema Tablici troškova i izračuna potpore, provedena je kontrola opravdanosti dostavljenih troškova te kontrola postupka nabave prema Planu nabave.


Ukupan iznos projekta je 155.875,00 kn, iznos potpore iz Proračuna EU je 133.911,00 kn, iznos potpore iz Proračuna RH je 14.879,00 kn, a iznos vlastitih sredstava je 7.085,00 kn.


Obzirom da je projekt u ovom trenutku u cijelosti uspješno realiziran kroz izgradnju ograde na groblju u duljini 480 metara, postave dvokrilnih i jednokrilnih vrata, kao i kroz opremanja kolicima za prijevoz pokojnika, već sutra će se podnijeti Zahtjev za isplatu sredstava.

Natrag