Općinsko izborno povjerenstvo Općine Veliko Trojstvo, na temelju odredbe članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izbor" />
Izvješće o visini troškova izbora i Odluke o pravu na naknadu i visini troškova izborne promidžbe - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Veliko Trojstvo, na temelju odredbe članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) objavljuje cjelovito Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, te na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“ broj 41/21) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 41/21), Odluke o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe.Natrag